Servrer

מה זה שרת?

שרת מחשבים (server) מתאפיין בהפעלת מספר רב של תכניות ותהליכי מחשב במקביל, כל תכנית או תהליך משרתים בדרך כלל שרתים אחרים או מספר משתמשי קצה במחשבים המחוברים ל שרת וניגשים אליו באמצעות רשת מחשבים על מנת לבקש מידע או להפעיל יישום על גבי השרת (clients).
בעצם היות השרת תפקיד מפתח ומרכזי ברשת המחשבים, דרישות החומרה ממחשב זה עשויות להיות גבוהות יותר מדרישות החומרה עבור מחשב שולחני רגיל שאיננו מתפקד כשרת. בנוסף, עשויות להיות דרישות מיוחדות בתחומי הזמינות, השרידות, הגיבוי ועוד.

הבסיס לתוכנת ההפעלה של השרת נקראת מערכת הפעלה. מערכות הפעלה מקובלות לשרתים הן שרת חלונות (Windows Server) , שרת יוניקס ושרת לינוקס. עד לא מזמן היה מקובל ששרת מורכב מיחידה אחת הכוללת חומרה ומערכת הפעלה. שיפורים והתקדמות טכנולוגית בשנים האחרונות יצרו את המונח וירטואליזציה המאפשר למספר מערכות הפעלה שונות לרוץ על חומרה אחת. שרת המשתמש בטכנולוגיה של וירטואליזציה נקרא שרת וירטואלי.

תוכנת הלקוח יכולה להיות מותקנת הן באותו המחשב עליו מותקנת תוכנת השרת, או במחשב אחר. דוגמה למצב בו תוכנת השרת פועלת באותו המחשב הוא במקרה של ספריות דינמיות וטכנולוגיות רכיבים שונות. שרתי אינטרנט הם דוגמה למצב בו תוכנת הלקוח והשרת נמצאות במחשבים שונים.

עבודתה של תוכנת שרת מבוססת על האזנה לבקשה (request) כלשהי ומענה בתגובה (response) לבקשה זו על ידי פרוטוקול טכנולוגי יעוד מראש. הבקשה יכולה להגיע בכל זמן ועל השרת להיות מוכן אליה תמיד, בניגוד לתוכנת לקוח אשר אפשר לסיים את פעולתה כאשר אין יותר צורך בה.

מספר דוגמאות לסוגי שרתים נפוצים: שרת קבצים, שרת יישומים, שרת נתונים, שרת דואר אלקטרוני, שרת פקס, שרת הדפסה, שרת Web (או שרת אינטרנט המאחסן דפי אינטרנט (thml, php ועוד) וקבצים נלווים. כאשר מתקבלת בקשה לטעינת אתר האינטרנט, השרת שולח אל המשתמש את הדפים שמרכיבים אותו. שני סוגי שרתי אינטרנט נפוצים הם Apache ו-IIS.

.שרת פרוקסי (Proxy):מאפשר ניתוב שלתעבורת נתונים בין משתמש קצה ליעד אחר.

שרת DNS (Domain Name System): משמש להמרת כתובות IP מספריות (לדוגמה, 95.175.40.31) לכתובת אינטרנט טקסטואלית (כמו iserver.co.il).

כלומר, שרת הוא ביסודו לא יותר מתוכנה המבצעת שירות נדרש כלשהו. כמו כל תוכנה אחרת, השרת זקוק למחשב פיזי על מנת לבצע את עבודתו. יש מצבים בהם מספר תוכנות שרת משתמשות באותו המחשב, בעוד במקרים אחרים (כאשר יש עומס רב על התוכנה, או במקרה של תוכנת שרת מורכבת במיוחד) השרת ישתמש ביותר ממחשב אחד לביצוע עבודתו. שרתים לעיתים מקובצים לקבוצה המכונה "חוות שרתים" שעשויה להיות מורכבת ממחשבים רבים, או ממחשב אחד חזק במיוחד המכיל תוכנות שרת רבות (מכונה גם שרת וירטואלי, VPS)

סגור לתגובות.