קביעת הגבולות

בשנת 1918 נכרת הסכם חדש שבא להסדיר את השלטון הבריטי העתיד לקום על כל ארץ ישראל בגבולותיה המוגדרים במונח ההיסטורי-גיאוגרפי:  "מדן ועד באר-שבע". מונח זה, לפי כירזון, שר החוץ של בריטניה ד'אז, הוא "תחום טריטוריאלי מגובש המגיע בצפון עד הליטאני" וכולל את בניאס כמובן.

בהתקרב מועד ההכרעה בעניין הגבול הצפוני, ("עלה תאנה" עקרוני המכסה על הכוונה האמיתית בגללה הוצאו בסופו של דבר בניאס ומקורות המים שלה מתחום גבולות א"י), משיגים הבריטים הסכמה צרפתית להכללתו של "תל דן", (מקומה של העיר המקראית דן, ומקורות נחל דן), והכללתו בתוך גבולות א"י. כך יכלו עדיין לטעון כי הם מקיימים את עקרון השליטה על הארץ המשתרעת "מדן ועד באר שבע". כדי להצדיק את הויתור על בניאס ומקורות המים, ואיזורים נוספים המופיעים בתביעות הציוניות –  הבריטים, בעת המו"מ עם הצרפתים, התייחסו לאזור זה "כסחורה עוברת לסוחר" ונתנו או התנגדו לתת שטחים, על פי אינטרסים צרים שלהם מול הצרפתים.

המניעים של הצרפתים  לתביעתם את בניאס, נעוצים במיקומו של הכפר היושב על אם הדרך היחידה שקישרה בין סוריה ללבנון, שני חלקי "הלבנט" הצרפתי שעמד לקום. נוצר מצב שחלק מהשטחים נשארו בחסותה של א"י הבריטית וחלק אחר ובניאס בתוכו הפך לחלק אינטגראלי מהממשל הצרפתי – סורי. בסופו של דבר, בהסכם שנחתם ב 1920, נאמר בתיאור הגבול הצפוני, כי קו הגבול העולה צפונה ומזרחה לשפך הירדן אל הכנרת יגיע עד ל "דרך המגיעה מקוניטרה לבניאס, בנקודה המסומנת בפסים, משם ימשיך בדרך צדדית שתשאר בתחום הטריטוריה של המנדט הצרפתי עד בניאס". בנוסף דואג ההסכם שקטע הגבול שבין בניאס למטולה "יסומן כך שיבטיח לטריטוריה שתחת המנדט הצרפתי, תחבורה נוחה שכולה בתחום הטריטוריה שתחת המנדט הצרפתי כולל אזור צור וצידון".

החשיבות הרבה שהצרפתים יחסו לבניאס, כצומת המהווה קשר בין צור לדמשק, מוצאת ביטוי בהסכם המדגיש את הבטחת רציפות דרכי התחבורה בתחום המנדט הצרפתי הן למערבה והן למזרחה של בניאס. עם זאת, כדי להמתיק את הגלולה המרה של הוצאת מקורו של נחל בניאס, מתחומם, דאגו הבריטים לכלול סעיף בהסכם לפיו "מומחי מנהלה סורים ו ארצישראלים, יבדקו תוך 6 חודשים מהחתימה את בעיות ההשקייה ויצירת כוח הידרו-אלקטרי של מימי הירדן העליון והירמוך ויובליו". קו הגבול כפי שהכרנו במשך כל תקופת שלטון המנדט הבריטי, נקבע סופית ב1922 ונחתם ע'י ממשלות צרפת ובריטניה.

סגור לתגובות.