איך מנתחים מקורות פוליטיים קיימים

1. ניתוח תוכן מהותי – חיפוש שיטתי של ביטויי מפתח, מילים – באמצעותם אפשר להסיק על הלכי רוח וכד'. אפשר להשתמש בזה כשיטה כמותנית – ספירת מילים. אבל מה שמעניין זה להבין את המרכזיות של ביטוי מסויים. להבין למה מתכוונים במושג אורגניות או רציונליות, אחרי שזיהינו שזה מושג מרכזי. אפשר לשים את המילים במבנה של דיכוטומיה – משמעות חיובית ואז מה זה השלילי של אותו דבר. לא בעיני אלא מה מבינים מהטקסט שהוא השלילי ביחס לחיובי.

2. ההקשר – באיזה הקשר משובצות המילים החשובות שחוזרות על עצמן – דומה למה שאמרנו לעיל. איזה נושאים קיבלו עדיפות?

מאזן בין החיובי לשלילי

הקשרים בין השלילי לחיובי

האם משתנה ממסמך למסמך, לשנה לשנה.

3. ניתוח תוכן מבני – מתעניינים פחות ב-מה ויותר באיך זה נאמר. דקויות של משמעויות. מיקום הכתבה, באיזה עמודים.

סגור לתגובות.