איך למנוע מלחמת עולם הרביעית

מלחמת עולם השלישית בפתח, אם עד כה לא הצלחנו לעצור את מגמת התקרבות אליה, כנראה העולם מתקרב לנקודת על-חזור.

למנוע את מלחמת עולם הרביעית היא אותה הדרך למנוע את מלחמת עולם השלישית, וזאת ע"י חיבור בין האנשים בעם ישראל, לפחות להגיע למסה קריטית כ-10% מכלל עם ישראל.

מי הוא עם ישראל?

העם שמבבל הלך בדרך אברהם אבינו בלי להתבלבל ישר-אל, עם האמונה מעל הדעת, אין עוד מלבדו, טוב ומטיב.

הבורא קבע בבריאתו את הרצונות שלו מהנבראים- ואהבת לרעך כמוך.

עת הגיעה ללכת בדרכי המקובלים לפנימיות התורה, לגילוי הבורא, להגיע לתיקון עולמי וגאולה.

כדי לעשות כך, הבורא אומר בוא-וראה, תכיר את עולמך בחייך, כל אחד ועולמו הוא.

מדוע זאת הדרך שהבורא בחר?

את שאלה זו נוכל לשאול את הבורא בעת דביקותו, איך נוכל אחרת לדעת, האם ייצור בעל יכולות מוגבלות אמור להבין בקלות את האין-סוף.

אבל הבורא נתן לנו תיאור דרך להגיע אליו, אשר רק הוא יקבע את העיתוי המתאים, כי אחרת האם כל אחד יכול לקבוע לעצמו או לבורא מתי, לפי אילו כלים אפשר לקבוע זאת, מי בן-אנוש שמסוגל לראות את הנהגת העולם והיקום כולו.

הבורא מסדר לנו הכול בחיים בלי לשאול אותנו, אבל נתן לנו בחירה חופשית אחת בלבד כדי לבחור בעצמנו את הרצון ואת הקצב להתקרב אליו.

הסופיות שלנו קובעת כי הסוף שלנו יגיע, רק הבורא אין סופי, ולכן סוף העולם צריך להגיע בטוב או הפך.

אפשר לשאול כי, הרי הבורא יכול להעלים אותנו בכל זמן נתון בלי שנדע אפילו, אז מה טעם בחיים.

העובדה שזה לא קורה, מאפשרת לנו להיות חוקרי קבלה כדי להגיע לדעת את האמת.

כדי להגיע לסוף העולם בטוב, ולהתכלל בתוך האין-סוף, עלינו ללכת בדרך כפי שהמקובלים כתבו לנו, על בסיס הצלחה בדרך שתארו.

כדי להציל את העולם מייסורים, כקולקטיב, עלינו להתגבר על ספקות לגבי רצון הבורא, וללכת בדרך המקובלים, להתחבר בינינו ולהביא תיקון לעולם, ובלי לאכזב, לעשות נחת-רוח לבורא.

כל הנדרש הוא "ואהבתך לרעך כמוך"- כלל גדול בתורה שכולל את כל הכללים.

סגור לתגובות.